Pedagogisch project

ONZE VISIE

Basisschool Westerhem is een kleine school gestoeld op een traditioneel onderwijssysteem met moderne accenten. We staan open voor alle kinderen uit de buurt en de verscheidenheid aan culturen die onze buurt te bieden heeft.

Alle kinderen kunnen bij ons terecht van 2,5 tot 12 jaar. Onze infrastructuur maakt een optimale opvang mogelijk.

De kleuters starten in één van de twee onderbouwklasjes. Dit zijn twee klasgroepen waar de instappers en de jongste kleuters samen ontdekken en spelen. Later komen de kinderen in één van onze bovenbouwklassen terecht. In deze twee parallelle groepen spelen en leren de kinderen van de tweede en de derde kleuterklas samen. In de kleuterklassen werken we ervaringsgericht. De lokalen zijn ingericht met hoeken waar de kleuters beurtelings in groepjes werken. De kleuters ervaren hoe het is om eens de jongste en eens de oudste te zijn. Zaken zoals leren van elkaar en elkaar helpen, komen op een natuurlijke wijze aan bod.

De kleuters kunnen buiten de schooluren terecht in het dagverblijf (STIBO). De jongste kleuters kunnen daar ook nog even slapen in de namiddag.

In de lagere school hebben we van elk leerjaar één klas. Een volwaardig en ervaren pedagogisch team staat borg voor degelijk en up-to-date onderwijs.

Niet enkel rekenen en taal zijn belangrijk; muzische vakken, levensbeschouwing, techniek, ICT en beweging krijgen ook de nodige aandacht. De kinderen leren van elkaar, ontdekken waar ze goed in zijn en maken plezier.

We streven een totale ontplooiing na door de talenten van de kinderen maximaal te ontwikkelen en te benutten. Ons enthousiast team speelt hierop in en geeft elk kind wat het nodig heeft om tot leren te komen.

Samen met de ouders proberen we de kinderen te laten opgroeien tot weerbare, assertieve en kritische jongens en meisjes alsook tot warme en zelfstandige personen. De kinderen krijgen de kans om geleidelijk te groeien tot ze klaar zijn voor een secundaire studierichting naar keuze.

Waarden als respect, verdraagzaamheid en solidariteit zijn in onze school geen dode letter. Projecten zoals MOS, solidariteitsacties, kom op tegen pesten, … komen frequent voor. Zorg dragen voor elkaar en voor materiaal vinden we eveneens belangrijk.

Onder het motto ‘je thuis voelen’ proberen wij de kinderen in een gemoedelijke sfeer te laten ervaren dat het in een schoolgemeenschap normaal is om afspraken na te leven.

Doorheen de hele schoolloopbaan staat welbevinden centraal. Een kind dat zich goed voelt, kan beter leren. We streven maximale onderwijskansen na door onze uitgebreide aandacht voor zorg, zowel in de klas als erbuiten.

Hierbij is communiceren zeer belangrijk. In ons zorgteam bespreken we welke hulpmiddelen we kunnen inschakelen voor elk kind. We vinden het belangrijk om ouders en kinderen hierbij te betrekken. De kinderen kunnen in de leerlingenraad via een vertegenwoordiger per klas hun ideeën brengen over de schoolwerking. Ook dit draagt bij tot het welbevinden van de kinderen.

Naast al deze communicatiemiddelen willen we de kinderen ook leren omgaan met ruzie. Wij, als team, willen samen met de kinderen conflicten op een goede manier aanpakken. Daarbij leren we de kinderen zeggen wat ze willen, luisteren naar elkaar en samen een oplossing zoeken.

Om de leerstof te laten aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, gaan we vaak op leeruitstap. Ook meerdaagse uitstappen dragen bij tot het leggen van een zo breed mogelijke basis.

Naast de klasleerkrachten zijn er ook extra leerkrachten voor zorg, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken.

We hopen op deze manier uw kind een aangename lagere schooltijd te laten doorlopen.

 

FILMPJE:

https://www.youtube.com/watch?v=srEn65gid_4

 

Het Westerhem-team