Schoolraad

DE SCHOOLRAAD

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers  van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar.

Het schoolbestuur (i.c. Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent) overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod,  grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

 

BEVOEGDHEDEN, RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SCHOOLRAAD

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13494

http://www.koogo.be/ehbo/schoolraad

 

SAMENSTELLING VAN DE SCHOOLRAAD

Stemgerechtigde leden:    

Schoolteam:     

Kathleen De Clercq, leerkracht tweede leerjaar

Dorine De Riek, leerkracht onderbouw kleuters

Wim Meulenijzer, leerkracht zesde leerjaar

 

Ouders:  

Céline Balliu (mama van Canelle en Cantin)

Caroline Vereecken (mama van Ludovic en Victor-Scott)

Michael Pector (papa van Lisa en Marthe)

 

Lokale gemeenschap:

Myriam Blockeel

Marie-Roos Van Crombrugge

Herwig Verstraete

 

Leden met een adviserende functie:

Patricia De Backer, directeur

 

VERSLAGEN

De officiële verslagen van de schoolraad liggen op eenvoudig verzoek ter inzage bij de directie.