Een kijkje bij de werkgroepen

Tijdens het schooljaar werken de leerkrachten via verschillende werkgroepen aan onze schoolwerking. Zo is er een groep die zorgt voor het welbevinden van de leerkrachten, voor externe visitaties, voor projectwerking, voor een prentenboek... 

Twee weken geleden was het dan tijd om het proces van de verschillende werkgroepen aan elkaar voor te stellen. Nemen jullie mee een kijkje?