Eerste spadesteek – comforttuin en modelproject ‘UZit in den Hof’ UZ Gent

De Ziekenhuisschool Stad Gent en de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UZ Gent slaan de handen in elkaar. Er komt een aangepaste, groene buitenruimte voor patiënten en personeel aan de gebouwen van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Op donderdag 29 oktober zijn de eerste graafwerken gestart in het bijzijn van Joris Hessels, peter van het tuinproject en de afdeling. ‘Aandacht voor kwetsbaarheid’ draagt hij hoog in het vaandel.
De opening van de tuinen is voorzien najaar 2021.

De actuele tuinen zijn niet uitnodigend door het ontbreken van natuurelementen en aangepaste speel- en rustmogelijkheden. De verzuchtingen van de jonge patiënten krijgen een concreet antwoord in de nieuwe tuinen.
Er gebeurt een complete make-over van vijf tuinen op de afdeling: twee tuinen aan het dagziekenhuis voor patiënten van 0 tot 6 jaar en van 9 tot 14 jaar; twee tuinen palend aan de leefgroepen in residentiële opname waar kinderen en jongeren van 6 tot 12 en van 12 tot 18 jaar verblijven. Een vijfde tuin voorziet in gemeenschappelijk gebruik als time-out plek of ruimte voor therapieën en overlegmomenten.

De tuinen krijgen vorm in overleg met de patiënten, hun naasten en de zorgverleners. Hun verzuchtingen worden gekoppeld aan concrete tuinelementen en meegedeeld aan het bureau ‘Fris in het Landschap’ die de groenschets opmaakt vanuit een biodivers en klimaatgericht perspectief. De voorbereiding gebeurt onder begeleiding en met steun van Provincie Oost-Vlaanderen ‘Klimaatgezonde Speelplaatsen’ gespecialiseerd in het creëren van speelnatuur voor kinderen en jongeren.

Deze droom kan enkel worden waargemaakt dankzij de steun van veelvuldige fondsen en service clubs die bij de opening van de tuinen een zichtbare plek zullen verdienen.
We konden al rekenen op de medewerking van de dienst Netwerking, fondsenwerving en communicatie – algemene directie van het UZ Gent.
We ontvingen financiële steun van:

  • het Fonds voor Solidaire Zorg, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat projecten ondersteunt gericht op het herstel en behoud van veilige sociale contacten in zorginstellingen.
  • ANB binnen de projectsubsidie ‘Natuur in je buurt’
  • VIPA binnen het dossier ‘vrijheidsbeperkende maatregelen’
  • Inner Wheel (Deinze)
  • Het Fonds Kadee (Kopergietery)
  • privé-schenkers

 

Giften zijn nog steeds welkom op dit rekeningnummer op naam van het UZ Gent:
 IBAN BE43 0018 8459 3701 met mededeling ‘Tuin Kinder- en jeugdpsychiatrie’.

Of gratis steun op onze Trooperpagina ‘UZit in den Hof’:https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/UZitindenhof 

 

Persbericht HLN.be ‘De spadesteek’

Persbericht Nieuwsblad.be ‘De spadesteek’

grondplan