Internationale Dag van de Kinderrechten

20 november 1989

Op deze dag werd het Verdrag inzake de rechten van het Kind officieel goedgekeurd door de Verenigde Naties. 32 jaar later is het nog altijd een belangrijk thema dat veel aandacht vraagt. 

Vandaag zetten we het 'Recht op Onderwijs' graag in de kijker! Alle kinderen hebben recht op les, een leerkracht... ongeacht in welke situatie ze zich bevinden. Zo ook leerlingen die even geen les kunnen volgen in hun thuisschool. In de Ziekenhuisschool bewerkstelligen we het recht op onderwijs voor hen.