NAH-congres 2022

Op dinsdag 11 oktober gingen Ilse, Loes, Petra en Rita spreken op het NAH-congres van Hersenletsel Liga vzw en Sig vzw. De titel van hun presentatie was: 'Re-integratie van kinderen en jongeren in school en maatschappij.'

Re-integratie van kinderen en jongeren in school en maatschappij

Voor een leerling met NAH vervult de Ziekenhuisschool Stad Gent in het UZ Gent een persoonsondersteunende en educatieve rol. Ze organiseert onderwijs voor leerlingen van 2,5 tot 21 jaar en begeleidt op de revalidatie-afdeling zowel leerlingen uit het kleuter-, lager-, en middelbaar onderwijs als uit het hoger onderwijs.

De klastitularis stelt een geïndividualiseerd plan op met oog voor alle aspecten van het functioneren. Informatie-uitwisseling en continu overleg met alle betrokkenen vormen de basis voor een intens teamwork. De noden van het kind of de jongere staan centraal. Leerzorg wordt op maat uitgewerkt, rekening houdend met de mogelijkheden en het leertempo van het kind. Op die manier beantwoordt de school aan de principes van het handelingsgericht werken.

Samen met de artsen en het (neuro)psychologisch team van het revalidatiecentrum bepaalt de Ziekenhuisschool, in functie van de re-integratie, het schoolse en maatschappelijke instapniveau van de revalidant.

Via algemene info over de werking van de school en het voorstellen van een paar zeer uiteenlopende casussen namen de leerkrachten de geïnteresseerden mee achter de schermen van de Ziekenhuisschool.

 

Het was een boeiende en leerrijke dag!