Op 1 januari fuseerde onze partner en vestiging Psychiatrisch Centrum Caritas met het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus. Met de fusie ging een naamswijziging gepaard: beide zorgorganisaties werken nu samen onder de naam KARUS.

De sector van de geestelijke gezondheidszorg is in volle evolutie. Samen kunnen beide psychiatrische ziekenhuizen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met psychische kwetsbaarheden en hun naasten uit de regio ten volle opnemen, behandelprogramma’s optimaliseren en beter inspelen op de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij de schaalgrootte kan het fusieziekenhuis bijdragen aan een degelijk, resultaatgericht en wetenschappelijk onderbouwd psychiatrisch en psychotherapeutisch behandelingsaanbod voor alle leeftijdsgroepen.

Wil je meer te weten komen over het uitgebreide zorgaanbod, dan kan je terecht op www.karus.be.

Logo Karus