Organogram

De Ziekenhuisschool Stad Gent geeft les aan kinderen en jongeren gehospitaliseerd op 15 afdelingen van het UZ Gent, AZ Sint-Lucas in Gent, Karus in Melle, PC Dr. Guislain in Gent en RKJ De Sleutel in Eeklo.

Gemiddeld 120 patiënten krijgen dagelijks les van gekwalificeerde leerkrachten. De leerlingen komen uit heel Vlaanderen en volgen les in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs en dit op alle niveaus en in alle onderwijsvormen. Om binnen deze grote diversiteit het kwalitatieve onderwijs op maat te garanderen waar leerlingen recht op hebben, werken we in de Ziekenhuisschool Stad Gent met kleuteronderwijzers, onderwijzers, professionele bachelors secundair onderwijs en masters. Dit diverse team van professionals werkt samen aan het opstellen en realiseren van de handelingsplannen van de leerlingen.

Er bestaat functiedifferentiatie tussen vakleerkrachten en klastitularissen. Deze laatsten verzorgen de link tussen de afdelingen en de thuisschool enerzijds, en de ziekenhuisschool anderzijds.  De complexiteit van de ziektebeelden of problematieken van de leerlingen nopen tot ondersteuning van de teamleden. Orthopedagogen zijn dan ook noodzakelijk voor een goede werking. Voor kwetsbare kinderen en jongeren biedt ICT veel mogelijkheden maar ook uitdagingen. ICT-coördinatoren begeleiden leerkrachten in de praktijk, denken mee over beleid, maar zijn ook vaak bezig met de afstemming tussen de systemen van de school en die van de voorzieningen waar er les wordt gegeven. Een veiligheidscoördinator moet ervoor zorgen dat we samen alert blijven voor een veilige leeromgeving van leerling en leerkracht.  

Om de school over de 5 vestigingen met hun verscheiden specifieke deelwerkingen heen te organiseren als 1 ziekenhuisschool, werd gekozen voor een beleidsteam dat bestaat uit 4 vestigingsplaatscoördinatoren, twee beleidsmedewerkers en beide directeuren basis- en secundair onderwijs. Deze schoolwerking wordt ondersteund door een secretariaatsploeg die instaat voor leerlingen-, personeels- en boekhoudadministratie.   

De talentgerichte inzet van onze teamleden en hun hoge betrokkenheid dragen bij tot het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.