UZ Gent

Binnen het UZ Gent wordt er les gegeven aan kleuters en jongeren van 2,5 jaar tot 21 jaar. Er wordt lesgegeven op de afdelingen oncologie, pediatrie, (kinder)revalidatie, kinder- en jongerenpsychiatrie en de afdeling eetstoornissen. In specifieke gevallen kan er ook worden lesgegeven op nierdialyse, brandwondencentrum... Gemiddeld wordt er één lesuur per dag voorzien, dit kan variëren afhankelijk van de afdeling waar je kind verblijft. We organiseren op meerdere momenten doorheen het schooljaar een activiteit voor alle kinderen in samenwerking met o.a. Fyxxilab, LuKiArt vzw, Hotelschool Gent, HoGent... Dit gaat van marsepein maken tot kerststukjes creëren, knutselateliers en echte wetenschapsproeven.

De lessen worden zo veel mogelijk afgestemd op de thuisschool. Dit wordt gedaan in nauw contact met de (vak)leerkracht(en), de zorgcoördinator, de ouders en de leerling zelf. Ben je benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat? Op deze pagina vind je er meer informatie over. 

Pediatrie en Oncologie

Op de afdelingen pediatrie en oncologie vinden de lessen plaats in het klaslokaal op de afdeling zelf of op de kamer van de leerling. In het klaslokaal proberen we in kleine groepjes aan het werk te gaan, maar vaak wordt er een individueel aanbod gegeven.

Binnen het kleuteronderwijs werken we met thema’s. In het lager en het secundair onderwijs wordt er zoveel mogelijk verder gewerkt met de schoolboeken en het schoolmateriaal van de leerling. 

Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de leerstof van de thuisschool en op talenten en groeimogelijkheden van de leerlingen. In het secundair wordt er met de school, de ouders en de leerling zelf gekeken welke vakken best in de Ziekenhuisschool worden opgenomen. 

De Ziekenhuisschool ondersteunt ouders en school ook bij de aanvraag en opstart van TOAH en Bednet (meer informatie: zie 'onderwijs aan zieke leerlingen').

(Kinder)revalidatie

Op de afdeling kinderrevalidatie worden kinderen en jongeren van 2.5 tot 16 jaar begeleid en behandeld die door acute locomotorische of neurologische problemen in hun dagelijks functioneren zijn beperkt. De afdeling stelt een therapieschema op, waarin (half)uren les zijn verweven.
Samen met het team bekijken we waar een leerling nood aan geeft en stellen we een programma op maat op. Samen met de leerkracht (lager) of klastitularis (secundair) van de thuisschool wordt gekeken naar welke vakken het best in de Ziekenhuisschool  worden opgenomen.

Het revalidatiecentrum richt zich op jongeren van 16 t.e.m. 23 met een ernstige beperking met als doel de levenskwaliteit en zelfredzaamheid te verbeteren. Vaak gaat het hierbij om jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) t.g.v. een ongeval. 
De jongeren krijgen voornamelijk individueel les door vakleerkrachten in klaslokalen op de afdeling zelf. Doelstelling bij deze jongeren is vaak schoolse heroriëntatie en/of oriëntatie richting (aangepaste) arbeidsmarkt. 

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Op deze afdeling krijgen kinderen en jongeren van 2.5 tot 18 jaar les met ernstige psychische problemen of (een vermoeden van) psychiatrische problemen. De jongeren verblijven residentieel, semi-residentieel of ambulant (dagbehandeling) op de afdeling.

Jongeren van het secundair onderwijs krijgen gemiddeld een 10-tal uren les per week, ingebouwd in het therapieprogramma. Indien mogelijk en van toepassing op de jongere, proberen we de schoolse re-integratie te vereenvoudigen door al tijdens de opname aan een schoolse opbouw te doen (door bv. een halve dag per week les te volgen in de thuisschool).

Eetstoornissen

De afdeling Eetstoornissen is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van patiënten met een eetstoornis vanaf de leeftijd van 15 jaar. Jongeren kunnen er zowel residentieel als ambulant verblijven.

Binnen zowel de ambulante als residentiële groep wordt er gemiddeld 5 uur les gegeven. Op maandag is er voor jongeren die in de ambulante groep verblijven de mogelijkheid (indien medisch van toepassing) om les te volgen op hun thuisschool.