KARUS

KARUS is ontstaan uit een fusie tussen de inrichtende machten van het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem en biedt, in nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent, toonaangevende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Onderwijs in Karus

Alle opgenomen kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar volgen les in de Ziekenhuissschool. Gemiddeld krijgen de kinderen en jongeren een 7-tal uren les per week. Het aantal lesuren kan voor elke leerling worden verminderd of uitgebreid in functie van de individuele noden. Deze lesuren liggen vast binnen het behandelprogramma van de leefgroep of afdeling waar de kinderen/jongeren verblijven.

De lessen gaan door in klaslokalen op de eigen afdeling of op de schoolcampus binnen het ziekenhuis. Ze volgen meestal les in kleine klasgroepjes van 2 tot 4 leerlingen. Waar nodig, kan er individueel les worden voorzien.

Het programma is op maat van elke leerling en wordt afhankelijk van de individuele doelen samengesteld met leerinhouden uit de algemene vakken zoals talen, rekenen, wetenschappen, … en –waar nodig- praktijkgerichte lesinhouden en -attitudes waaraan de kinderen werken in de praktijkklas, de kookklas, de leertuin, … Binnen projectwerking tijdens de gewone lestijden of tijdens de projectweek wordt er gewerkt aan vakgerichte en vakoverschrijdende doelen binnen burgerzin en maatschappelijke vorming en aan belangrijke leervoorwaarden zoals samenwerking, leerplezier en –motivatie, succeservaring, …

Kaap

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met een ernstige psychische of (een vermoeden van) psychiatrische problematiek kunnen terecht in De Kaap. 

Met de jongeren en hun context wordt een behandeltraject aangegaan om op een kwaliteitsvolle manier een antwoord te bieden op hun zorgnoden. In dialoog met het behandelteam en jongere/context ontwikkelt zich een verhaal, met aandacht voor de sterktes en de noden. Samen gaan we op zoek naar nieuwe perspectieven die verbindend werken met de ruime omgeving.

Naast een residentiële opname, biedt Kaap ook dagbehandeling voor jongeren die moeilijk of niet meer op school geraken (schoolweigering).

De Kaap heeft ook een crisisaanbod, zowel residentieel als mobiel, i.s.m. Radar, (het netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen.

Jovo

De afdeling Jovo richt zich tot jongvolwassenen tussen 17 en 23 jaar met een aanpassings-, stemmings-, of angstproblematiek, jongeren met een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en tot jongeren die door een psychiatrische problematiek vastlopen in de overgang naar volwassenheid toe.

De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en op begeleiding die aangepast is aan de sociaal-emotionele ontwikkelingsfase. 

Samen met de jongeren zoeken we naar een manier om terug in beweging te komen. Overtuigd van het potentieel dat in elke jongvolwassene aanwezig is, laten we ons in dit krachtgericht zoekproces leiden door de veerkracht, talenten en wensen van de jongvolwassenen en hun context.

Dageraad

Dageraad staat in voor de behandeling van twee doelgroepen: enerzijds adolescenten vanaf 15 tot 23 jaar (transitieleeftijd) met (het vermoeden van) een psychotische problematiek al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis, anderzijds volwassenen met psychotische kwetsbaarheid en een relatief korte ziektegeschiedenis.

In de Ziekenhuisschool geven we voornamelijk les aan de adolescentengroep. Jongeren volgen van bij de start van hun opname les in de Ziekenhuisschool. Dat betekent dat zij op dat moment vaak acuut psychotisch zijn: stemmen horen (en terug praten), wanen of indringende gedachten en hevige angsten zijn veel voorkomend. Deze zaken zijn merkbaar in lichaamshouding, gedrag en uitspraken die leerlingen doen. Een ander beeld dat soms voorkomt, is dat leerlingen in een acute psychose lijken te “bevriezen”, en voor elke (deel)handeling een duidelijke instructie nodig hebben.

Dam

Dam richt zich tot jongeren tussen 15 en 25 jaar, die problemen hebben met illegale drugs, eventueel gecombineerd met problemen met alcohol en/of medicatie. Het groepstherapeutische gedeelte van de behandeling vraagt dat jongeren in groep kunnen functioneren.

Zowel kortere trajecten (enkele weken, gericht op oriëntatie of stabilisatie) als langere trajecten (3 tot 6 maanden, gericht op het uitbouwen van een clean leven) zijn mogelijk. Dat is afhankelijk van de keuze van de jongere zelf.