KARUS

KARUS is ontstaan uit een fusie tussen de inrichtende machten van het Psychiatrisch Centrum Caritas te Melle en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem en biedt, in nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent, toonaangevende geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Er zijn verschillende ambulante, semi-residentiële en residentiële zorgtrajecten en de opnameduur varieert van twee weken tot meerdere maanden. Er zijn afdelingen die zich uitsluitend richten op kinderen en jongeren en er zijn behandelafdelingen voor volwassenpsychiatrie met een specifieke jongerenwerking.

Alle opgenomen kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar volgen les in de ziekenhuissschool.

Gemiddeld krijgen de kinderen en jongeren een 7-tal uren les per week. Het aantal lesuren kan voor elke leerling worden verminderd of uitgebreid in functie van de individuele noden. Deze lesuren liggen vast binnen het behandelprogramma van de leefgroep of afdeling waar de kinderen/jongeren verblijven.

De lessen gaan door in klaslokalen op de eigen afdeling of op de schoolcampus binnen het ziekenhuis.

De leerlingen volgen meestal les in kleine klasgroepjes van 2 tot 4 leerlingen. Waar nodig, kan er individueel les worden voorzien.

Het programma is op maat van elke leerling en wordt afhankelijk van de individuele doelen samengesteld met leerinhouden uit de algemene vakken zoals talen, rekenen, wetenschappen, … en –waar nodig- praktijkgerichte lesinhouden en -attitudes waaraan de kinderen werken in de praktijkklas, de kookklas, de leertuin, … Binnen projectwerking tijdens de gewone lestijden of tijdens de projectweek wordt er gewerkt aan vakgerichte en vakoverschrijdende doelen binnen burgerzin en maatschappelijke vorming en aan belangrijke leervoorwaarden zoals samenwerking, leerplezier en –motivatie, succeservaring, …