De Sleutel

Het RKJ (residentieel kortdurend jongerenprogramma ) in Eeklo is een afdeling binnen "De Sleutel". De opgenomen jongeren hebben allen een verslavingsproblematiek en verblijven er tussen de 4 en 6 maanden.

Het lessenpakket omvat 16u les met een maximum van 4u per dag waaronder algemene vakken, sport, expressie, koken, bepaalde praktijklessen en sociale vaardigheden. De algemene vakken en praktijklessen worden gekozen in overleg met de thuisschool, alle andere  worden door iedereen gevolgd. De lessen worden gegeven in groepjes van maximum 6 leerlingen, maar soms ook individueel.
 
We gaan regelmatig naar de bibliotheek, bezoeken af en toe een museum, pikken soms een toneelvoorstelling mee en jaarlijks hebben we een sportdag en een projectweek!