PC Dr. Guislain

De Ziekenhuisschool Stad Gent is aanwezig in twee vestingsplaatsen van het PC Dr. Guislain, namelijk De Steiger en Fioretti.

De Steiger

“De Steiger” is een afdeling van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent, waar een 8-tal schoolgaande (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen tijdelijk verblijven. De opnameduur varieert van 3 tot 6 maanden, waarbinnen de jongere aan de hand van een individueel therapieprogramma en groepsdynamische activiteiten actief werkt aan concrete doelstellingen. De thuis- en schoolcontext wordt hierbij nauw betrokken.

De leerkrachten van de Ziekenhuisschool bieden deze jongeren gespreid over halve dagen een individueel aangepast onderwijsprogramma aan. De leerlingen volgen een 5-tal uur per week les in klaslokalen op de campus in kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Aanvullend, of wanneer les in groep niet mogelijk is, bieden we individueel onderwijs aan. We stemmen het lesaanbod af op de doelstellingen en methodieken van de thuisschool en de interesses van de jongere. Het klasprogramma kan zowel praktijkvakken (activiteiten dagelijks leven, beroepsgerichte vorming, werkplekleren, vrije tijdsinvulling) als algemene vakken (actua, algemene sociale vorming) bevatten. Via wekelijks overleg tussen de leerkrachten onderling en met de medewerkers van de afdeling is er een nauwe afstemming tussen het onderwijs en de zorg.

Fioretti

“Fioretti” is een afdeling van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 16 jaar met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. Er zijn twee leefgroepen: één voor kinderen tot 12 jaar en een tweede voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Een opname is steeds tijdelijk en duurt gemiddeld een zestal maanden. 

Fioretti biedt de kinderen en jongeren een veilige en positieve omgeving waarin zij op hun eigen tempo en met vallen en opstaan hun groeikansen kunnen ontwikkelen door een behandelaanbod op maat van het kind en een nauwe samenwerking met alle betrokkenen (ouders, school en context). 

De Ziekenhuisschool biedt binnen Fioretti zowel lager als secundair onderwijs aan. Leerkrachten ontwerpen een individueel aangepast onderwijsprogramma, gespreid over halve dagen. De kinderen en jongeren volgen minstens een 5-tal uur per week les in klaslokalen op de campus, in kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Aanvullend, of wanneer les in groep niet mogelijk is, bieden we individueel onderwijs aan. We stemmen het lesaanbod in samenspraak met het behandelteam op de afdeling af op de doelstellingen en methodieken van de thuisschool en de interesses van het kind of de jongere. In het kader van projecten organiseren de leerkrachten ook af en toe samen met de leefgroep  activiteiten of uitstappen. 

Op het niveau van het secundair onderwijs komen zowel praktijkvakken (activiteiten dagelijks leven, beroepsgerichte vorming, werkplekleren, vrije tijdsinvulling) als algemene vakken (actua, algemene sociale vorming) aan bod.