PC Dr. Guislain

Binnen het PC dr. Guislain geven wij les op twee afdelingen: Fioretti en De Steiger. 

Fioretti

De Ziekenhuisschool geeft hier les aan kinderen tussen 6 en 12 jaar en jongeren tussen 12 en 16 jaar die gedurende enkele maanden tijdens de week op Fioretti verblijven. Onze leerlingen hebben een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid. Vaak gaan we samen met hen op weg om opnieuw leergierig en nieuwsgierig te zijn. Hierdoor bieden we lessen aan op verschillende manieren: individueel, per 2, in kleine groepjes. We werken op papier, met materialen, buiten en binnen. In het basisonderwijs geven we taal, rekenen, actua,… maar ook natuuratelier, circus,… In het secundair onderwijs focussen we op groei naar zelfstandigheid rond de pijlers wonen, werken en vrije tijd. We werken samen met de thuisschool om het aanbod te bepalen.

Fioretti Dagbehandeling

Deze jongeren met psychische kwetsbaarheid komen 3 dagen per week langs voor een ambulant therapeutisch programma. Ook zij krijgen van ons les. We stemmen hiervoor af op het aanbod van de thuisschool of voorzien zelf materialen.

De Steiger

In De Steiger verblijven tijdelijk een 8-tal schoolgaande (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid. Voor deze jongeren werken we rond wonen, werken en vrije tijd. Het hoofddoel is dat deze jongeren zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in en participeren aan de maatschappij.

De Steiger KPZ

Op deze afdeling verblijven soms ook jongeren die voor een korte periode tot rust willen komen (Kortdurende Psychiatrische Zorg). Ook zij sluiten aan op het programma van onze Ziekenhuisschool binnen de thema’s wonen, werken en vrije tijd.