Dag van de Zorg

Op 17 maart 2019 namen we met de Ziekenhuisschool deel aan Dag van de Zorg op campus UZGent.

Centraal dit jaar stond de wonderlijke wereld van ons brein. Wat als het fout loopt in dit complexe orgaan? Welke behandelingen bestaan er?

Wij concentreerden ons voor onze stand op de rol van de Ziekenhuisschool in kader van de zorg voor kinderen en jongeren die zijn opgenomen. We stonden stil bij het parcours dat de leerling loopt in de ziekenhuisschool, de materialen die gebruikt worden (onze mobiele klas voor als een leerling zijn kamer niet kan/mag verlaten, de bee bot, osmo, werk- en handboeken…), specifieke voorschriften op de afdeling, samenwerking met de afdeling, thuisschool, Bednet en TOAH…

Het was een boeiende en interactieve dag!