De Leertuin in de ziekenhuisschool in Karus

De Leertuin ontwikkelde zich de voorbije jaren als een instrument om aan verschillende doelstellingen te werken binnen onderwijs en leerzorg voor kwetsbare leerlingen met bijzondere ondersteuningsnoden.

Via de Leertuin kan de brug worden gemaakt tussen de theorie en praktijk : Leren en onderwijs omvat veel meer dan het schoolbord, de boeken en de schriften. In de leertuin kunnen leerinhouden uit verschillende algemene vakken als biologie, scheikunde, burgerzin, … ervaren worden waardoor leerlingen duidelijker de link kunnen leggen met het dagelijks leven. Niet onbelangrijk in functie van leermotivatie. Leerlingen die een technische- of beroepsopleiding volgen kunnen er verder bouwen aan basisvaardigheden en -attitudes binnen de opleiding tuinbouw.

Vele van onze leerlingen overwegen of krijgen het advies voor een nieuwe studie-oriëntering. De Leertuin biedt mogelijkheden om leerlingen te laten experimenteren met basisvaardigheden die aan bod komen binnen de opleiding Tuinbouw.

Bij verschillende van onze leerlingen is het leren door de ernst van de psychosociale problemen ernstig verstoord of volledig gestagneerd ; er is geen schools toekomstperspectief meer waarvoor ze willen, kunnen of durven gaan. Voor deze leerlingen is de leertuin een rustgevende oase waar geen prestatiedruk is, waar ze op een veilige manier terug kunnen leren genieten, zich open stellen voor leerprikkels, kunnen experimenteren, verantwoordelijkheid nemen, bouwen aan zelfvertrouwen, …

De voorbije jaren leert ons dat de Leertuin voor velen van onze leerlingen een belangrijke hefboom is geweest in hun terugkeer naar de gewone schoolomgeving. Dit project was niet mogelijk zonder de inzet en inhoudelijke uitwerking van enkele zeer gedreven leerkrachten, zonder de directie en medewerkers van de ondersteunende diensten van Karus die bereidwillig en enthousiast mee hun schouders onder het project hebben gezet, zonder de financiële ondersteuning en waardering van de mensen van de service-club Kiwanis. Heel veel dank !