Missie en Pedagogisch Project Stad Gent

Missie

De Ziekenhuisschool Stad Gent wil het recht op onderwijs realiseren voor kinderen en jongeren, opgenomen in een ziekenhuis of een residentiële voorziening, een kwetsbare doelgroep binnen onze maatschappij. De Ziekenhuisschool wil hen de mogelijkheid bieden zich ten volle te ontwikkelen en zich maximaal voor te bereiden op (re-)integratie.

De school organiseert hiervoor via handelingsplanning gratis effectief onderwijs op maat van de kinderen en jongeren, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen en gebaseerd op de visie van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent (zie hieronder) én de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken (zie onze visie).

Pedagogisch Project Stad Gent

Het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een performante organisatie.

Diversiteit

Het Stedelijk Onderwijs Gent hanteert een visie die gefundeerd is op een pluralistische, democratische grondslag. Het aanbod staat open voor iedereen, met respect voor ieders achtergrond en eigenheid. Diversiteit wordt gezien als een meerwaarde.

Participatie

Het Stedelijk Onderwijs Gent staat voor een participatieve cultuur met grote betrokkenheid van en samenwerking tussen alle actoren.

Maximale kansen

Het Stedelijk Onderwijs Gent geeft iedereen maximale kansen. Welbevinden, zorg en inclusie krijgen vorm binnen de dagelijkse werking.

Creativiteit en innovatie

Het Stedelijk Onderwijs Gent vervult een voortrekkersrol in het stimuleren van creativiteit en innovatie en het ondersteunen van initiatief.

Duurzaamheid

Onderwijs bouwt mee aan een duurzame toekomst van de stad en de samenleving. Het Stedelijk Onderwijs Gent biedt kans tot levenslang en levensbreed ontplooien vanuit een kwaliteitsvolle omkadering en dienstverlening.