Missie

De Ziekenhuisschool Stad Gent wil het recht op onderwijs realiseren voor kinderen en jongeren, opgenomen in een ziekenhuis of een residentiële voorziening, een kwetsbare doelgroep binnen onze maatschappij. De Ziekenhuisschool wil hen de mogelijkheid bieden zich ten volle te ontwikkelen en zich maximaal voor te bereiden op (re-)integratie.

De school organiseert hiervoor via handelingsplanning gratis effectief onderwijs op maat van de kinderen en jongeren, rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen en gebaseerd op de visie van het Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent (zie hieronder) én de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken.

Visie

De Ziekenhuisschool Stad Gent streeft naar het voeren van een zorgbreed beleid ten aanzien van de doelgroep waarbij zowel de onderwijsbehoeften als de schoolse en maatschappelijke integratie centraal staan. We besteden hierbij aandacht aan al de zorgaspecten van onze leerlingen. 

De basis hiervoor is een met alle betrokkenen doorgesproken handelingsplan, dat resulteert in een voor het kind of de jongere veilige, maar voldoende stimulerende leeromgeving. De multidisciplinaire inbreng, de verwachtingen van de ouders en de thuisschool, en een duidelijke visie op leren dragen bij tot de effectiviteit van het handelingsplan. 

De Ziekenhuisschool werkt leerlinggericht, besteedt aandacht aan de continue professionalisering van haar team en hanteert een communicatie die transparant is voor zowel externen als voor medewerkers van de eigen organisatie, waarbij de uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW) als basis dienen:

  1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
  2. Afstemming en wisselwerking is zeer belangrijk.
  3. Constructieve samenwerking met de (thuis)school en andere betrokken leer(zorg)partners (o.a. Bednet, TOAH…).
  4. De leerkracht doet er toe.
  5. Vertrekpunt = de positieve aspecten (krachten) en welbevinden van de leerling.
  6. We werken doelgericht.
  7. Onze werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant.

Pedagogisch Project Stad Gent

Het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wil optimale leer- en ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische, democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een performante organisatie.