PEDAGOGISCH PROJECT STAD GENT

Missie Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Stad Gent

Het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd wil optimale leer- en
ontwikkelingskansen creëren en het verdrag van de rechten van het kind
effectief maken in de kind- en jeugdvriendelijke stad Gent. Het realiseert
een kwaliteitsvol en vernieuwingsgericht aanbod in een pluralistische,
democratische en mensvriendelijke omgeving, ondersteund door een
performante organisatie.

VISIETEKST ZIEKENHUISSCHOOL STAD GENT

De Ziekenhuisschool Stad Gent streeft naar een onderwijsbeleid dat aandacht besteedt aan al de zorgaspecten van haar leerlingen. Hierbij staan zowel de onderwijsbehoeften als de schoolse en maatschappelijke herintegratie van de doelgroep centraal. Om dit beleid uit te voeren, werkt de school leerlinggericht, besteedt ze aandacht aan de continue professionalisering van haar team en hanteert ze een communicatie die transparant is voor zowel externen als medewerkers van de eigen organisatie. De school volgt immers de zeven principes van het handelingsgericht werken.

De basis voor onderwijs aan het zieke kind is een leerlinggericht handelingsplan dat alle betrokkenen samen opstellen. Dat plan moet resulteren in een stimulerende leeromgeving die emotioneel en fysiek veilig is voor de leerling. Het individueel opgesteld handelingsplan is efficiënt en transparant in gebruik. Zowel de multidisciplinaire inbreng, de verwachtingen van ouders en thuisschool alsook een duidelijke visie op leren dragen bij tot de haalbaarheid en doeltreffendheid ervan.

De Ziekenhuisschool Stad Gent verzorgt aanvangs- en professionaliseringsbegeleiding voor alle medewerkers. Mede dankzij taakdifferentiatie blijft de medewerker betrokken bij en zo actief mogelijk aanwezig in de werking van de school.

De communicatiestructuur van de school berust op een realistische, positieve en toekomstgerichte invalshoek. Daarbij bouwt de school een relevant, multidisciplinair netwerk uit om de begeleiding van de leerlingen te optimaliseren.

Met de recente uitbreiding (van twee naar vier vestigingsplaatsen), kent de school de werking van de vier locaties systematisch op dezelfde visie en structuur. Iedere vestigingsplaats besteedt daarnaast speciale aandacht aan unieke accenten.