Regelgeving m.b.t. type 5 onderwijs

Leerlingenadministratie

Inschrijving van lln BuBaO: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13865

Informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13199

Jaarlijkse inlichtingen BaO: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13433

Zending van lln-gegevens BaO: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14009

Inschrijving van lln BuSO: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/leerlingenadministratie-basis-en-secundair-onderwijs/toelatingsvoorwaarden/toelatingsvoorwaarden-secundair-onderwijs/toelatingsvoorwaarden-buitengewoon-secundair-onderwijs

Afwezigheden die verband houden met het aanpassen van het lesprogramma in geval van ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften en met het spreiden van een opleiding over langer dan de gebruikelijke studieduur in geval van ziekte, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13259

Registratie van lln in het BuSO: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13138

Onderwijs aan zieke leerlingen in vlaanderen

Levensbeschouwelijke vakken

Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en Niet-confessionele zedenleer: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13255