Welke regelgeving is belangrijk voor ons als Ziekenhuisschool Stad Gent?

Regelgeving rond onderwijs voor langdurige zieke leerlingen

Ziekenhuisonderwijs (type 5)

Type 5 is er voor leerlingen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium. 
Kinderen in type 5 beantwoorden aan alle onderstaande voorwaarden:

 • de medische, psychiatrische of residentiële opvang of begeleiding laat niet toe dat de kinderen voltijds in een school aanwezig zijn;
 • de kinderen hebben behoefte aan een individueel of geïndividualiseerd aanbod dat in de residentiële omgeving verstrekt wordt.

Gedurende de periode dat je kind les volgt in de Ziekenhuisschool Stad Gent blijft hij/zij ingeschreven in de thuisschool. Deze blijft verantwoordelijk voor de deliberatie en attestering op het einde van het schooljaar.

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Kinderen en jongeren die langdurig of chronisch ziek zijn, hebben recht op vier lestijden onderwijs aan huis. Dit wordt georganiseerd door de school waar de leerling is ingeschreven. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • de leerling is ingeschreven in een school voor kleuter-, lager- of secundair onderwijs
 • het onderwijs is gratis
 • het formulier dat hiervoor belangrijk is, vind je onderaan deze pagina
 • de school is verplicht om onderwijs aan te bieden als:
  • de leerling woont 10 km woont van de thuisschool (gewoon onderwijs) 
  • de leerling woont 20 km van de thuisschool (buitengewoon onderwijs)

Synchroon internetonderwijs (SIO) / Bednet

Synchroon internetonderwijs (SIO) is er voor kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes van school afwezig blijven wegens ziekte, moederschapsrust of een ongeval.

Door synchroon internetonderwijs kan je kind thuis via de computer live de lessen op school meevolgen en er actief aan deelnemen.

Voorwaarden:

 • gratis
 • voor kleuters vanaf 5 jaar en/of in de derde kleuterklas zitten
 • het formulier dat hiervoor belangrijk is, vind je onderaan deze pagina

Regelgeving rond onderwijs

Flexibele leerwegen