“De Steiger” is een afdeling van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent, waar een 8-tal schoolgaande (jong)volwassenen vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek tijdelijk verblijven. De opnameduur varieert van 3 tot 6 maanden, waarbinnen de jongere a.d.h.v. een individueel therapieprogramma en groepsdynamische activiteiten actief werkt aan concrete doelstellingen. De thuis- en schoolcontext wordt hierbij nauw betrokken.

De leerkrachten van de Ziekenhuisschool bieden deze jongeren gespreid over halve dagen een individueel aangepast onderwijsprogramma aan. De leerlingen volgen een 5-tal uur per week les in klaslokalen op de campus in kleine groepjes van 2 tot 4 leerlingen. Aanvullend, of wanneer les in groep niet mogelijk is, bieden we individueel onderwijs aan. We stemmen het lesaanbod af met de doelstellingen en methodieken van de thuisschool en de interesses van de jongere. Het klasprogramma kan zowel praktijkvakken (activiteiten dagelijks leven, beroepsgerichte vorming, werkplekleren, vrije tijdsinvulling) als algemene vakken (actua, algemene sociale vorming) bevatten. Via wekelijks overleg tussen de leerkrachten onderling en de klastitularissen en de medewerkers van de afdeling is er een nauwe afstemming tussen het onderwijs en de zorg.