KARUS is een psychiatrisch ziekenhuis met zorgtrajecten voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale problemen en psychiatrische ziektebeelden.

Er zijn verschillende ambulante, semi-residentële en residentiële zorgtrajecten en de opname-duur varieert van twee weken tot meerdere maanden. Er zijn afdelingen die zich uitsluitend richten op kinderen en jongeren en er zijn behandelafdelingen voor volwassenpsychiatrie met een specifieke jongerenwerking.

Alle opgenomen kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar volgen les in de ziekenhuissschool.

Gemiddeld krijgen de kinderen en jongeren een 7-tal uren les per week. Het aantal lesuren kan voor elke leerling worden verminderd of uitgebreid i.f.v. de individuele noden. Deze lesuren liggen vast binnen het behandelprogramma van de leefgroep of afdeling waar de kinderen/jongeren verblijven.

De lessen gaan door in klaslokalen op de eigen afdeling of op de schoolcampus binnen het ziekenhuis.

De leerlingen volgen meestal les in kleine klasgroepjes van 2 tot 4 leerlingen. Waar nodig, kan er individueel les worden voorzien.

Het programma is op maat van elke leerling en wordt afhankelijk van de individuele doelen samengesteld met leerinhouden uit de algemene vakken zoals talen, rekenen, wetenschappen, … en –waar nodig- praktijkgerichte lesinhouden en -attitudes waaraan de kinderen werken in de praktijkklas, de kookklas, de leertuin, … Binnen projectwerking tijdens de gewone lestijden of tijdens de projectweek wordt er gewerkt aan vakgerichte en vakoverschrijdende doelen binnen burgerzin en maatschappelijke vorming evenals aan belangrijke leervoorwaarden zoals samenwerking, leerplezier en –motivatie, succeservaring, …

Karus