Binnen het UZ Gent wordt er les gegeven aan kleuters en jongeren van 2,5 jaar tot 21 jaar. Er wordt lesgegeven op de afdelingen oncologie, pediatrie, (kinder)revalidatie en kinder- en jongerenpsychiatrie. Gemiddeld wordt er één lesuur per dag voorzien, dit kan nog variëren afhankelijk van de afdeling waar je kind verblijft.

Elke maand organiseren we een activiteit voor alle kinderen in een gemeenschappelijke ruimte op de campus in samenwerking met o.a. Fyxxilab, LuKiArt vzw, stedelijke hotelschool Gent, Hogent. Dit gaat van marsepein maken tot kerststukjes creëren, knutselateliers en echte wetenschapsproefjes.

Oncologie

Op de afdeling oncologie gaan de lessen door in het klaslokaal op de afdeling zelf of op de kamer van de leerling. In het klaslokaal proberen we in kleine groepjes aan het werk te gaan, maar vaak wordt er een individueel aanbod gegeven.

Binnen het kleuteronderwijs wordt er themagericht aan de slag gegaan. In het lager en het secundair onderwijs wordt er zoveel als mogelijk verder gewerkt met de schoolboeken en het schoolmateriaal van de leerling. 

Er wordt steeds contact opgenomen met de school van de leerling om af te stemmen op de leerstof, rekening houdend met de talenten en groeimogelijkheden. In het secundair wordt er met de school, de ouders en de leerling gekeken welk vak(ken) best in de Ziekenhuisschool wordt opgenomen. 

We ondersteunen jullie en de school ook bij de aanvraag en opstart van TOAH en Bednet (meer informatie: zie 'regelgeving').

Uz Gent