KL 3

Hallo, mogen wij ons klasje even aan je voorstellen?

Wij zijn KL3, een kleuterklasje voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Omdat iets nieuw leren veel gemakkelijker gaat als kinderen zich goed in hun vel voelen, hechten wij hier daarom extra veel belang aan. Iets nieuw leren doen we hier door actief dingen te onderzoeken. Kijken, voelen, ruiken,... alles komt spelenderwijs bij ons aan bod! We doen alles bovendien op ons eigen tempo en niveau. 

Tot snel in ons klasje?!