O1

Welkom in klas O1

In de klas van juf Ellen en juf Alexandra mag elk kind zichzelf zijn. 
Op een gestructureerde manier, met veel visuele verduidelijking en voorspelbaarheid, helpen we de kinderen verder ontwikkelen. 
We werken aan schoolse- en andere vaardigheden in de leerhoek en de werkhoek, elk op hun eigen niveau. 

We werken aan de zelfredzaamheid en aan de zelfstandigheid van de kinderen. Aan de eetmomenten en leren proeven schenken we extra aandacht.
We stimuleren de kinderen ook om zinvol bezig te zijn tijdens gestructureerd hoekenwerk.