Tik Tak: kijkmoment rond dozen.

Beste ouders, 

Ik ben Lana, een derdejaarsstudente in de opleiding bachelor in het kleuteronderwijs aan Arteveldehogeschool.

Normaalgezien zou ik tijdens deze periode stage lopen in de klas van Juf Ellen, maar door de huidige omstandigheden is dit fysiek niet mogelijk. Gelukkig bestaat er technologie en kan ik via deze weg nog invulling geven aan die stage.

De komende twee weken zullen er enkele filmpjes online  komen die ik thuis heb gemaakt voor de klas van juf Ellen (O1), maar natuurlijk mogen de andere klassen deze ook uitproberen.

Jullie mogen binnenkort nog mail van mij verwachten met extra uitleg ivm de activiteiten.

Samen geraken we erdoor. Geniet van de activiteiten!

Juf  Lana