Schoolreglement

Vragen bij inschrijvingen of verandering van school? Weet je niet wat te doen bij afwezigheden? Meer info nodig over de leefregels en gedragsregels op de school? Wil je weten of jouw kind verzekerd is? Wil je een klacht indienen, maar je weet niet wat de juiste procedure is?

Het schoolreglement geeft een antwoord op alle bovenstaande vragen en zoveel meer.

Schoolreglement basisonderwijs 2019-2020