Ook opvang met een visie

Ook na de schooluren kan je bij De Zonnepoort blijven rekenen op ons professioneelmultidisciplinair, onderwijzend, paramedisch en vooral vertrouwde team van begeleiders en personeel. Omdat we de kwaliteitsvolle type 2 begeleiding op maat willen blijven garanderen, ook na de schooluren, organiseren wij onze opvang zelf.

Meester Joris en juf Els zijn tijdens de opvang hierbij onze vaste, vertrouwde begeleiders. Zij zorgen er elke werkdag voor dat uw kind zich na school vooral kan ontspannen en kan spelen. De opvang is erop gericht om bij te dragen tot de totale ontwikkeling van onze kinderen. Naast spelontwikkeling worden er ook momenten aangeboden waar er geknutseld wordt. Dit, in combinatie met een goede handelingsplanning, zorgt ervoor dat onze kinderen elke dag niet alleen het onderwijs maar ook de opvang krijgen die ze verdienen.

Bovendien wordt deze lijn en aanpak ook nog eens doorgetrokken bij onze samenwerking met het stedelijk internaat. We denken samen en delen actief onze kennis en ervaring met elkaar.