Informatie m.b.t. inschrijvingen schooljaar 2020 – 2021

Voor het eerste jaar:

Digitaal aanmelden gebeurt van 30 maart tot en met 24 april 2020

Op 20 mei 2020 wordt de uitslag aan de ouders bekend gemaakt: ouders ontvangen een ‘digitaal ticket’ om hun kinderen in te schrijven. 

Vanaf 25 mei 2020 kunnen ouders met een ‘ticket’ hun kind inschrijven. Zij krijgen hiervoor tijd tot en met 12 juni 2020

Na 12 juni 2020 vervalt het ticket. 

Vanaf 25 mei 2020 zijn er ook ‘vrije inschrijvingen’: als er nog plaats is, wordt er ingeschreven in chronologische volgorde. 

Is er geen plaats meer dan komen de ‘vrije inschrijvingen’ op de wachtlijst.

Deze inschrijvingsregels gelden voor alle scholen in Gent. 

Later dit schooljaar komt er nog meer informatie op deze website over het digitaal aanmelden, de beschikbare websites voor meer informatie,…

Voor het tweede tot en met zesde jaar:

Vanaf 20 april 2020 kunnen ouders hun zoon of dochter inschrijven op onze school voor het tweede jaar tot en met het zesde jaar.  

Voor deze jaren zijn er geen aanmeldprocedures, er wordt ingeschreven in chronologische volgorde.

Infoavonden

Noteer ook alvast onze infoavonden van 24 januari en 7 februari  in de agenda.  Op deze avonden nodigen we alle ouders uit met een kind in het zesde leerjaar.  We geven dan meer informatie over de werking van onze school, onze eerste oriënterende graad, onze studierichtingen, …   

Op 25 april 2020 houden we onze jaarlijkse opendeurdag: iedereen is dan welkom om te komen proeven van het dagelijks leven op de Wispelberg: er zijn rondleidingen doorheen de school, leerkrachten stellen de vakken voor, kinderen kunnen proeven van onze middagactiviteiten, ...

GENT_aanmeldingssysteem_Ned-subs_[online-h264]
A715E2F6-34FC-498C-BB04-37026507F005
eindstuk