Inschrijven voor schooljaar 2021-2022

Inschrijvingen voor het eerste jaar voor kinderen die digitaal zijn aangemeld via meldjeaan

  • 3 mei 2021:  Ouders die hebben aangemeld, krijgen in de late namiddag, via meldjeaansecundair het resultaat van de toewijzing toegestuurd.
    Indien jouw kind onze school toegewezen kreeg, ontving je op woensdag 5 mei een mail van onze school met een inschrijvingsbundel.
     
  • 5 mei 2020 – 31 mei 2021:  Kinderen die onze school toegewezen kregen, moeten administratief ingeschreven worden in onze school. Dit gebeurt door de inschrijvingsbundel van de mail in te vullen en terug te sturen. Indien u dat niet doet voor 31 mei, verliest u het recht op inschrijving in onze school.

Inschrijvingen voor het eerste jaar voor kinderen die niet digitaal zijn aangemeld via meldjeaan

Zie inschrijvingen voor het tweede tot en met het zesde jaar.

Inschrijvingen voor het tweede tot en met het zesde jaar

Door de Coronamaatregelen zijn we genoodzaakt om alle inschrijvingen digitaal te laten doorgaan. Aanmelden gebeurt via onderstaand contactformulier.

Na aanmelding nemen we dan zo snel mogelijk en binnen de drie schooldagen contact met u op om de aanmelding om te zetten in een inschrijving.

Opgelet:

We schrijven in in volgorde van de digitale aanmelding (via onze website). Als er meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan nemen we de datum en het uur van aanmelden in rekening.  Wie eerst aangemeld werd, krijgt eerst de vrije plaats. Voor volle studierichtingen wordt er, in volgorde van de digitale aanmelding, een wachtlijst aangelegd. Bij inschrijving zullen we u hierover duidelijk informeren. 

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Ik wil mijn kind inschrijven in:

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.