Latijn (3de jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 5
Biologie 1
Fysica 1,5
Chemie 1,5
Economie en organisatie 1
Welzijn en maatschappij 1
Latijn (met Culturele vorming) 4

Totaal

Totaal 33