Moderne talen (3de jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Nederlands 5
Frans 4
Engels (met Culturele vorming) 4
Duits 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Fysica 1,5
Chemie 1,5
Economie en organisatie 1
Welzijn en maatschappij 1

Totaal

Totaal 32