Natuurwetenschappen (3de jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke Opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3
Wiskunde 5
Biologie (-CLIL) 2
Fysica 2,5
Chemie 2,5
Economie en organisatie 1
Welzijn en maatschappij 1

Totaal

Totaal 32