Biologie olympiade

Op woensdag 31 januari 2024 namen 21 leerlingen van de 3de graad deel aan de biologie olympiade. Ze kregen 25 meerkeuzevragen aangeboden waarbij gepeild werd naar hun kennis van de leerstof biologie van vooral de 2de graad, maar ook van de 3de graad. We zijn fier dat er zoveel interesse is om deel te nemen! #atheneumwispelberg #olympiade #meerkeuzevragen #trots!