Interlevensbeschouwelijk project 1e jaars - Migratie

Het thema Migratie werd belicht in het lezen van het boek “Toegang geweigerd” van Dany De Vos.

Als vakgroep levensbeschouwing sluiten we graag aan bij het thema Migratie dat nog steeds actueel is (we werken vakoverschrijdend).

Het project is groepswerk.

De leerlingen konden zich eerst inleven dankzij de aangrijpende en levendige docu “Wij zijn mensen” van Nic Balthazar.

Vervolgens in groepjes vragen opstellen als voorbereiding van een interview (live).

Tenslotte een ontmoeting met leerlingen van Okan scholen (anderstalige nieuwkomers).

Onze uitwisseling gebeurde met HTI Sint-Antonius Holstraat, Gent.

Ook met de Toren Van Babel, Okanschool, Bargiekaai, Gent.

Het was een indrukwekkende ontmoeting voor de leerlingen van beide scholen.

Sommigen zijn nog maar 4 maanden in België en spreken al behoorlijk Nederlands!

De migranten legden soms een enorme weg af: 4 jaar te voet van Afghanistan tot hier en zonder familie of ouders. Vluchten was hun enige kans om te overleven.

De ontmoetingen waren zeer verrijkend en voor herhaling vatbaar. De leerlingen openen hun horizonten en leren zich in te leven in de andere die onze medemens is.