Project migratie

Het project 'migratie' is gestart in het eerste jaar.

We starten met een auteurslezing door Danny Devos over zijn boek 'Toegang geweigerd'.

Vervolgens lezen alle leerlingen van het eerste jaar dit boek en wordt dit besproken in de lessen Nederlands.

Daarna gaan alle eerstejaars in februari naar de Toren van Babel waar ze uitwisselen met leerlingen die recent gemigreerd zijn.

Deze uitwisseling wordt voorbereid en verwerkt tijdens de lessen zedenleer en levensbeschouwing.

Het project eindigt in maart met een theaterworkshop ism Larf!

Het is de bedoeling dat ze hun ideeën en inzichten rond migratie op een expressieve verwerken in deze workshop.