Economie en Organisatie (tweede jaar)

Als je oren tuiten bij het horen van geld en ondernemen zit je hier op je plaats. Je leert over het samenspel tussen consumenten, producenten en de overheid. Je kan hier leren om een maximale winst te maken.

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Economie & Maatschappij 1
Artistieke opvoeding 1
Cluster Economie & Organisatie 5
PLT Wiskunde-Nederlands (*) 2

Totaal

Totaal 32

PLT Wiskunde en Nederlands*

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.