Economie - Wiskunde (derde graad)

5de en 6de jaar

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 6
Economie 4
Fysica 2
Chemie 2
Biologie 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2

Totaal

Totaal 32