Kunst (eerste jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 5
Frans 3
Wiskunde (*) 5
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Techniek 2
Artistieke opvoeding 2
Artistiek atelier 2
Welzijn en Maatschappij 1
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 1
Economie 1

Totaal

Totaal 32

Wiskunde en Nederlands (*)

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject wiskunde en Nederlands.
Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau. 
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof. 

Artistiek atelier

Artistiek Atelier geeft je de kans om, bovenop algemene Artistieke Vorming, de kunstzinnige wereld van beeld, muziek, drama, grafische kunsten, fotografie en zoveel meer te ontdekken. 

Speciaal voor leerlingen die gebeten zijn door het potlood, de notenbalk of  die enorm veel zin hebben om met hun creativiteit aan de slag te gaan.  Leerlingen met een artistieke droom, leerlingen die nu al zeker zijn van een carrière in het kunstonderwijs of leerlingen die gewoon eens zin hebben om eens op de planken te staan. 

In deze lessen leren leerlingen een kritische blijk te werpen op wat ze zien, horen en voelen in de oneindige mogelijkheid van kunstvormen.