Latijn (eerste jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Techniek 2
Artistieke opvoeding 2
Welzijn en Maatschappij 1
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Latijn 3
Engels 1
Economie 1
Persoonlijk leertraject Nederlands en Wiskunde (*) 1

Totaal

Totaal 32

Wiskunde en Nederlands (*)

Leerlingen hebben één uur persoonlijk leertraject wiskunde en Nederlands. Tijdens dit uur werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau. 
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.