Moderne (eerste jaar)

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 5
Frans 3
Wiskunde (*) 5
Natuurwetenschappen 3
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Techniek 2
Artistieke opvoeding 2
Welzijn en Maatschappij 1
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 1
Taalatelier 1
Economie 1
Filosoferen 1

Totaal

Totaal 32

Wiskunde en Nederlands (*)

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof. 

Filosoferen

Tijdens het filosoferen gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over filosofische vragen zoals 'Is wat een wetenschapper ziet onder een microscoop echt?, Kan je denken zonder taal? Is elke esthetische ervaring uniek? Wanneer is iets bewezen? Wat is het verschil tussen geldig en waar? Wanneer is vooruitgang verbetering?  Kan geschiedenis eenduidig zijn?, Is er meer toekomst dan verleden?, Wanneer is iets niet duurzaam?, Zijn we meer lichaam dan geest?'.

De onderwerpen die worden besproken en de vragen die worden gesteld spelen een rol in alle andere vakken die de leerlingen volgen; talen, sport, geschiedenis, wiskunde, humane en exacte wetenschappen en economie. Het filosoferen stelt hen in staat de samenhang tussen die vakken te begrijpen. Bij het filosoferen leren ze denken, argumenteren, twijfelen, zich verwonderen, formuleren en onderzoeken van hypothesen. Ze leren kritische onderzoeks- en andere vragen te stellen bij zaken die soms als vanzelfsprekend worden aangenomen.