Wetenschappen - STEM - Moderne Talen (tweede jaar)

Als de vraag ‘hoe komt dat nu’ vaak door je hoofd flitst, dan zal deze richting je alvast op weg helpen om probleemoplossende strategieën en onderzoeksmethodes aan te leren. Daarnaast zal deze richting je breder vormen op taalvlak.

Lessentabel

Vak Uren
Nederlands (*) 4
Frans 3
Wiskunde (*) 4
Natuurwetenschappen 1
Aardrijksunde 1
Geschiedenis 2
Techniek 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwing 2
Engels 2
Economie & Maatschappij 1
Artistieke opvoeding 1
Cluster Moderne Talen 2
Cluster Wetenschappen 2
STEM 1
PLT Wiskunde - Nederlands (*) 2

Totaal

Totaal 32

PLT Wiskunde en Nederlands*

Leerlingen hebben 2 uren persoonlijk leertraject Nederlands en wiskunde. Tijdens deze uren werken leerlingen volgens hun eigen ontwikkelingsniveau.
Dit betekent dat sommige leerlingen een remediëringstraject volgen omdat ze de basisleerstof nog niet helemaal beheersen, andere leerlingen oefenen de basisleerstof verder in en nog andere leerlingen gaan aan de slag met uitbreidingsleerstof.