Examencommissie basisonderwijs

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs.
Elk schooljaar organiseert de Bollekensschool  in juni deze examens in samenwerking met de Vlaamse Onderwijsinspectie.
Aan de hand van de folder in bijlage vindt u alle nodige informatie.
Indien u wenst deel te nemen moet u gebruik maken van het online inschrijvingsformulier.

Wij wensen u alvast veel succes!

Het schoolteam.

Info Centrale examenschool

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy.

Met respect voor je privacy

De Stad Gent behandelt de persoonsgegevens die je invult met respect voor je privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarvoor, met wie en hoe lang?

Als je de gegevens verzendt, geef je ons toestemming om ze te gebruiken om een eventuele inschrijving in ons internaat voor te bereiden.

We verwijderen je persoonsgegevens na 6 maanden.

Je rechten

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen.

In sommige gevallen kan je ook je persoonsgegevens laten wissen.

Wil je je beroepen op deze rechten? Dat kan via het contactformulier op deze pagina.

Vermoed je dat iemand je persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie over je rechten en privacy vind je hier.