Leren

In het CLW Gent kom je twee dagen per week naar school om les te volgen. Er bestaan geen ‘vakken’ zoals in het voltijds onderwijs. Je kiest voor een praktijkopleiding. Je volgt bij ons acht uur BGV (Beroepsgerichte Vorming) en zeven uur PAV (Algemene Vorming). De andere dagen ga je werken of bereid je je hierop voor in een aangepast traject. Individuele ondersteuning door leerkrachten en begeleiders staat hierbij steeds centraal!

Beroepsgerichte vorming

In de lessen BGV leer je alles wat nodig is om succesvol te zijn in je vak. Je werkt op je eigen tempo en je krijgt de nodige begeleiding van je praktijkleerkracht. Tijdens de opleiding kan je deelcertificaten behalen als je de competenties in voldoende mate hebt verworven.  Op het einde van je opleiding verwerf je een certificaat.

Afstuderen

Algemene vorming, PAV

In het deeltijds onderwijs bestaan er geen "vakken" zoals in het voltijds onderwijs. Er wordt gewerkt rond thema’s die je wegwijs maken in de maatschappij. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, seksualiteit, ... PAV zal je eveneens ondersteunen bij het verwerven van competenties voor je beroepsopleiding. Naast leren op school hechten wij ook veel belang aan leren tijdens projecten buiten de schoolmuren. Ook kan je elk schooljaar kiezen om deel te nemen aan buitenlandse reizen.