CLW wordt DuO²

Het Centrum Leren en Werken Gent is al 12 jaar een centrum waar leren en werken hand in hand gaan.

In het CLW Gent hebben we heel wat expertise opgebouwd binnen het stelsel van Leren en Werken (DBSO). De afgelopen 12 jaar zijn er binnen deze onderwijsvorm heel wat hervormingen geweest. Een verplicht voltijds engagement naast de twee dagen school was een grote verandering voor de leerlingen en de organisatie van de school. Twee dagen naar school komen volstond niet meer om gekwalificeerd uit te stromen. Een traject op maat van elke leerling naast de twee dagen school werd verplicht.

Het CLW Gent en het nieuwe DuO²-Gent is een school waar iedereen welkom is. We dragen zorg voor leerlingen en betrekken alle collega’s bij het traject van de jongere. Onze eerste doelstelling is om de leerlingen opnieuw goesting te geven om te leren en om zich welkom te voelen binnen een schoolse context. Naast leren op school motiveren we onze leerlingen om hun eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. We coachen de jongeren in hun traject naar leren werken. Hierbij staat het geven van kansen centraal. Samen met de jongeren wordt hun individueel traject op maat bepaald.  

Leren en werken/ duaal leren

Het systeem van leren en werken zal de komende jaren ingrijpend veranderen omwille van de inkanteling van leren en werken in het duaal onderwijs. Met het decreet Duaal Leren evolueren we steeds meer van een ‘centrum’ in de richting van een ‘voltijdse  school’, dit zonder onze sterktes, missie, visie en waarden te negeren! We blijven ook in de toekomst kansen bieden aan alle jongeren en met een bijzondere aandacht voor kansengroepen. Gekwalificeerde uitstroom blijft onze ultieme doelstelling.

DUO²-Gent is de nieuwe naam voor CLW Gent. DuO verwijst naar Duaal Onderwijs maar ook naar de dubbele leerweg die we aanbieden, namelijk “duaal” en “leren en werken”. DuO staat ook voor onze vorm van onderwijs, namelijk 2 dagen leren en 3 dagen werken. Het ² is een versterking van “DuO” en visualiseert ook de baseline “Leren en werken in ’t kwadraat!”

Duale opleidingen bestaan uit twee opleidingsdagen op school (1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming) en drie dagen werkcomponent. De leerlingen leren dus twee dagen op school én drie dagen op de werkvloer. Er is systematisch overleg tussen de school en de mentor op de werkplaats. Competenties verwerven en ervaringen opdoen op de werkvloer, zijn voor onze leerlingen van onschatbare waarde. Niet enkel de technische vaardigheden worden getraind, ook sociale vaardigheden komen ruim aan bod.  De bedrijfseigen regels en afspraken leren kennen en naleven, zijn voor onze jongeren een leerproces en zijn van onschatbare waarde om hun job te behouden. Hun vorderingen op de werkplaats worden goed bijgehouden en gemonitord. Van zodra het duale traject is doorlopen en alle competenties zijn behaald, stromen zij uit met één of meerdere beroepskwalificaties en minstens één onderwijskwalificatie.

Leerlingen die arbeidsbereid zijn, maar nog niet klaar zijn om te werken, kunnen zich ook nog steeds bij ons op school inschrijven. Zij volgen dat twee dagen school en drie dagen aanloopfase. Van zodra ze voldoende arbeidsattitudes verworven hebben en klaar zijn om te werken, schuiven ze door naar een duale opleiding. De verworven competenties nemen zij uiteraard mee. Onze sterktes om te werken met deze doelgroep, om jongeren voor te bereiden op een arbeidsmarkt gerichte, duale opleiding, blijft onze focus.

Nieuwe logo

Het nieuwe logo met handen verwijst naar het actief bezig zijn. De handen uit de mouwen steken, een handje helpen, samenwerken, de handen in elkaar slaan…, zijn maar enkele voorbeelden.  De twee samengevoegde handen verwijzen naar samen iets realiseren. Op het einde van jouw schoolcarrière willen we jou op deze manier de hand schudden en succes wensen in de toekomst.

Wil je leren én werken? Dan ben je in DuO²-Gent op de juiste plaats om je droom waar te maken. Samen met de leerkrachten, leerlingbegeleiding en trajectbegeleiding, gaan we op zoek naar de gepaste opleiding en de juiste werkplek voor jou. De sterktes en de spirit van het CLW Gent behouden we in DuO²-Gent.