Onze partners

Voltijds engagement

Een voltijds engagement voor al onze leerlingen is onze ultieme doelstelling. We geloven dat  leren en werken een belangrijke voorwaarde is voor een zinvol en doelgericht traject, want leren werken... werkt. Om jongeren maximale kansen te geven op tewerkstelling, willen we ons opleidingsaanbod zo goed mogelijk laten aansluiten bij de mogelijkheden die de arbeidsmarkt ons biedt. We proberen intensieve contacten met werkgevers, werkgeversorganisaties en sectoren te onderhouden.

Onze partners

Samen met de volgende partners ijveren we voor een zo hoog mogelijk percentage voltijds engagement, omdat leren werken...werkt.

vzw aPart (www.vzwapart.be

Groep INTRO (www.groepintro.be)

Jes (www.jes.be)

LEJO (www.lejo.be)

Compaan (www.compaan.be)

Dienst Werk (stad Gent)