Corona

De nationale veiligheidsraad heeft, zoals je wellicht hebt vernomen, beslist om de lessen op de scholen op te schorten vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april. Dit betekent dat er vanaf maandag op school geen les meer wordt gegeven aan de kinderen. Scholen dienen in opvang te voorzien in geval van nood. Deze maatregelen gelden voor alle Belgische scholen. Wat betekent dit voor NAFT, vrijwilligerswerk, aanloopfase en tewerkstelling? Leerlingen in NAFT, aanloopfase vorming en werkervaring, vrijwilligerswerk : alle activiteiten worden opgeschort tot en met 3 april 2020 Leerlingen met een OAO (Overeenkomst Alternerende Opleiding) gaan werken. We raden aan om correcte afspraken te maken met de werkgever. Je tewerkstellingsbegeleiders sturen nog een extra mail naar de werkgevers. Je kan niet zelf beslissen om niet te gaan werken. Enkel als je ziek bent, blijf je thuis en breng je jouw werkgever tijdig op de hoogte. Het is belangrijk dat als je ziek bent, je thuis blijft! Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart en duurt t.e.m. 3 april 2020. De komende dagen zullen we in overleg met de pedagogische begeleidingsdienst en het Ministerie van Onderwijs bekijken op welke manier de komende weken zullen verlopen. We houden u verder op de hoogte.