Welkom

CLW Gent, een centrum waar leren werken...werkt!

Welkom!

Onze school is een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs in Gent. Dit wil zeggen dat onze jongeren 2 dagen per week naar school komen en de andere dagen ingevuld worden door een voltijds engagement (op maat van de jongere). Het voltijds engagement betekent twee dagen school (15 u) en minstens 13 u tewerkstelling of een alternatief traject op maat van de jongere. 

De jongere krijgt een lesdag algemene vorming en een lesdag beroepsgerichte vorming. Ons centrum kenmerkt zich door de samenhang van de drie componenten (algemene vorming, beroepsgerichte vorming en voltijds engagement). Er wordt aandacht besteed aan het volledige traject van de jongere. Het is van groot belang dat er gestreefd wordt naar het behalen van leerplandoelstellingen en competenties, met een even grote nadruk op het behalen van arbeidsattitudes. Ons centrum zorgt tenslotte voor de toeleiding naar een gepaste tewerkstelling. CLW Gent kiest ervoor om jongeren op een individuele, professionele en gedreven manier te begeleiden, te coachen en te evalueren. Ons centrum investeert in een kernteam rond elke leerling. Dit kernteam bestaat uit een leerkracht algemene vorming, de leerkracht beroepsgerichte vorming, de leerlingen- en de trajectbegeleider. Dit kernteam screent de jongere in het begin van het schooljaar, zij stellen samen een trajectplan op. Dit trajectplan wordt door het kernteam gedurende de volledige schoolloopbaan bijgestuurd en geëvalueerd. 

Onze school is een centrum van 1000 kansen. Het watervalsysteem zorgt ervoor dat het deeltijds secundair beroepsonderwijs vaak de laatste toevlucht is voor een groot aantal leerlingen. Dit watervalsysteem, gekoppeld aan de sociale achtergrond en de grootstedelijke problematieken zorgt voor een divers publiek. Deze diversiteit aan leerlingen vraagt een grote inspanning van alle begeleiders om elke dag opnieuw kansen te bieden om de jongere naar een geslaagd traject toe te leiden opdat de gekwalificeerde uitstroom zo hoog mogelijk zou zijn. 
CLW Gent wil een herstelgerichte school zijn, conflicten zullen er altijd zijn. Onze herstelgerichte aanpak zorgt ervoor dat alle betrokken partijen bij conflicten verplicht worden om na te denken over hun aandeel en de verwachtingen van de andere partij om deze conflicten te herstellen. Jongeren krijgen een grote verantwoordelijkheid in het gedrag dat ze stellen, hiermee hopen wij de mogelijkheid tot zelfreflectie te verhogen. Communicatie in de meest brede zin is een sterkte van onze begeleiding.