Milieuzorg op school (MOS)

MOS op school

Samenwerken is in een Daltonschool heel belangrijk. Zo werken wij ook samen om voor onze planeet te zorgen. Wij zijn als school: leerkrachten, directie, onderhoudspersoneel, ouders, schoolbestuur, bezorgd om onze leefomgeving. Daarom vinden we dat milieuzorg een belangrijke plaats dient te krijgen in het schoolgebeuren. Onze kinderen leren in de klas en op school bewust en verantwoord met het milieu om te springen. We doen dit via kindvriendelijke acties gedurende het hele schooljaar. Via participatie krijgen de kinderen de kans om actief mee te werken bij al deze initiatieven. We werken steeds met het oog op duurzaamheid en op het milieuvriendelijk aspect.

1. Mobiliteit

Vanaf de kleuterklas laten we de kinderen ondervinden dat er heel veel verkeer is, dat de wagen te vaak gebruikt wordt bij kleine verplaatsingen. We leren hen dat stappen , trappen  en het gebruik van het openbaar vervoer veel beter is voor het milieu dan ons met de auto te verplaatsen. En bovendien bewegen we daarbij op een gezonde manier.

Elk jaar nemen we deel aan de Strapdag en de fietsweek met Sam de Verkeersslang. Verschillende keren per schooljaar mogen de kinderen rollend materiaal meebrengen in de sportles : fietsen , rolschaatsen , skateboards , steps.

We wijzen de kinderen erop dat ze als zwakke weggebruiker heel kwetsbaar zijn in het verkeer. Daarom dragen kinderen tijdens uitstappen met de klas steeds een fluo-jas om beter gezien te worden en een fietshelm om zware hoofdletsels te vermijden. Zo doen we ook mee met de actie “Helm Op Fluo Top”.

Bovendien nemen zo veel mogelijk het openbaar vervoer om op uitstap te gaan. De oudere kinderen verplaatsen zich met onze pendelfietsen. De buurtorganisaties kunnen onze pendelfietsen trouwens ontlenen. Enkele ouders zorgen voor het onderhoud van de fietsen. Ook de kinderen volgden een workshop ‘fiets herstellen’.

2. Een natuurvriendelijke en afvalarme school

We zijn ons ervan bewust en willen de kinderen meegeven dat de afvalberg te groot is, dat we samen ons steentje kunnen bijdragen om daaraan iets te doen:

  • We vragen om herbruikbare fruitdozen, brooddozen en drinkbekers mee te geven aan de kinderen.
  • Flesjes water worden toegelaten maar die moeten terug meegenomen worden naar huis waar ze opnieuw kunnen gevuld worden.
  • We sorteren en composteren het afval.
  • We proberen zoveel mogelijk afval te weren.
  • We houden elk jaar met alle klassen een zwerfvuilweek.
  • De klassen hebben een beurtrol om de speelplaats netjes te houden.

3. Een GRoene Avontuurlijke Speelplaats (GRAS)

Ouders en leerkrachten bundelden hun krachten samen en via het project “Pimp je speelplaats” , toverden we onze speelplaats om in een groene speeloase voor de kinderen. Een speelplaats met meer bomen , struiken , bloemen en overal gras waar je op mag,  vinden kinderen meer boeiend.

Een groene speelplaats zou bovendien heel wat positieve effecten hebben. Kinderen voelen zich gelukkiger in het groen, en vervelen zich minder snel op een avontuurlijke speelplaats. De uitdagende omgeving scherpt hun sociale vaardigheden aan en prikkelt hun creativiteit. Negatief (pest)gedrag krijgt minder kans! Wetenschappelijk onderzoek bevestigt deze bevindingen. De kinderen zijn meer betrokken bij hun speelplaats en de leerkrachten vinden er boeiende leerkansen.

Enkele keren per schooljaar steken de ouders en leerkrachten de handen uit de mouwen om de speelplaats uit te breiden en op te knappen. Zo genieten we bij ons van een bouwhoek , een wilgenhut , creatieve zitbankjes , leuke speelhoekjes , een moestuin , een pluktuin , een vijver , een buitenklas,…

4. Natuur en gezondheid

Op onze school wordt gezonde voeding gestimuleerd : geen snoep , koekjes en frisdranken , tenzij bij een speciale gelegenheid. Onze kinderen drinken enkel water en we trachten er iedereen toe aan te zetten gezonder te eten. In de maandelijkse nieuwsbrief worden tips voor een gezonde brooddoos gegeven. Als tienuurtje brengen de kinderen fruit , groenten of een potje yoghurt mee. De meeste kinderen trakteren ook op een gezonde knabbel wanneer ze jarig zijn. Op woensdag doen we mee aan “Oog voor lekkers” en krijgen de kinderen een stuk fruit. Donderdag is veggiedag. De oogst uit de moes-en pluktuin zal in de klassen gebruikt worden. De kinderen zorgen ook zelf voor de plantjes in de klas , ze wieden het onkruid in de tuin.

5. Zuinig met water en energie

We vinden het belangrijk dat onze kinderen besef hebben van het belang van zuiver water, dat ze willen meewerken om zo weinig mogelijk water te verkwisten of te vervuilen. Tijdens het hele schooljaar wordt er bewust met water omgesprongen. De meeste kranen stoppen vanzelf. We schenken ook aandacht aan : het doorspoelen, handen wassen zonder overbodig water te gebruiken, drankfonteintjes gebruiken en niet misbruiken.

We hebben ook aandacht voor minder energieverbruik: lichten steeds uitdoen , ramen en deuren dichthouden bij koud weer , elektrische apparaten (stille verbruikers) proberen we aan te sluiten met een kabel met aan-en uitschakelaar.