Zorgbeleid

ZORG EN ICLB

Hier vind je ons zorgbeleid

Lager en Kleuter

Marina is de zorgcoördinator van de school.

lager

In het lager hebben wij twee zorgleerkrachten. Marijke De Buck voor de onderbouw (1ste tot en met het 3de leerjaar) en Kim Mussche voor de bovenbouw (4de tot en met 6de leerjaar).

 

kleuter

In het kleuter zijn er drie zorgleerkrachten:

Voor de Kleine speurneus zijn dat Vanessa Janssens en Sara Vanboxstael.

In de Speurneus zijn dit Vanessa De Mol en Sara Vanboxstael.

visie

Om uw kinderen optimaal te begeleiden, zullen de zorgleerkrachten elke week één lesuur klasintern werken. De overige uren kan het gebeuren dat de zorgleerkracht ook eens met een leerling of een klein groepje leerlingen uit de klas gaat om iets uit te leggen. Er kan evengoed gekozen worden om een vast groepje leerlingen te ondersteunen gedurende een bepaalde tijd.

Deze ondersteuning gaat dan door in de zorglokaal, de gang of een STIBO-ruimte.

Wanneer, hoe en met wie er wordt gewerkt, hangt af van de noden die er zijn op dat moment.

 

In het lager zetten we ook maximaal in op binnenklasdifferentie. We werken met een drie sporenbeleid.

De basisdoelen zijn doelen waarvan verondersteld wordt dat alle leerlingen in de klas deze kunnen bereiken.
Soms moeten doelen aangepast worden afhankelijk van wat je van een kind kan verwachten. Kinderen die meer aankunnen krijgen verrijkingsdoelen.  We bouwen ook keuzemogelijkheden in die aansluiten bij de belangstelling van de leerlingen.

 

Meer inlichtingen over deze werking kunt U steeds bekomen bij de klastitularis, de zorgleerkracht of de zorgcoördinator.

samenwerking CLB

Vanuit het zorgcontinuüm moet iedere school een gepast zorgbeleid uitbouwen voor al haar leerlingen. Het zorgbeleid bestaat uit 4 fases waarbij de school samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen zorgen:

  • Fase 0: brede basiszorg
  • Fase 1: verhoogde zorg
  • Fase 2: uitbreiding van zorg. Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk aanvragen.
  • Fase 3: IAC: individueel aangepast curriculum (in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs)

Contact

Kleine Speurneus : juf Vanessa J., juf Sara (vrijdagnamiddag)

Speurneus : juf Sara (beneden), juf Vanessa D. M. (boven), juf Vanessa J. (2u)

Henri D’Haese : juf Marijke (1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b,) / juf Kim (4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b)

Zorgcoördinator : Marina