Wijkgericht

Brede school en Wijkgericht

Wat?

Onze school is een BREDE SCHOOL. Onze school is WIJKGERICHT.

Wat betekent dit precies?

Kinderen ontwikkelen zich niet alleen op de schoolbanken. Daarom zetten we als school ook in op breed leren en een brede ontwikkeling, binnen de leefomgeving van onze kinderen.

We verenigden ons daarom samen met Daltonschool De Lotus, Freinetschool De Tovertuin en Vrije Basisschool Het Klimrek, om alle kinderen uit de wijk een gevarieerd gamma van activiteiten aan te bieden. Deze vinden plaats tijdens en na school en altijd in de buurt. Zo leren onze kinderen en ouders elkaar beter kennen, over de scholen heen, zo ontdekken ze hun talenten en vinden beter de weg naar de sportclub, de muziekacademie…

Samen

De Dialoog is dus een echte Gentse wijkschool, in het hartje van De “Bloemekenswijk” één van de 25 wijken die Gent rijk is. Elk jaar organiseren we met alle scholen uit de buurt een heus vertelfestival, waar boeken en voorlezen centraal staan.

We organiseren samen met vzw Jong en de Jeugddienst de jaarlijkse Dag Van De Jeugd op de speelterreinen van Dracuna.

We zijn vertegenwoordigd in het wijkactieteam onder leiding van de sociaal regisseur van de Stad Gent.

Er is uitwisseling met het buurtcentrum, wijkgezondheidscentrum De Kaai en de vele andere diensten in de wijk.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat school en buurt elkaar versterken.

We zijn aanwezig in de buurt.

We zijn trots op deze buurt.

We komen naar je toe.

Onze partners