Onze school

  • Algemeen schoolreglement

    Vragen over inschrijvingen, schorsingen, afwezigheden, gedragsregels en dergelijke meer? Raadpleeg het schoolreglement.

    Schoolreglement