Omarmen

We zijn een school met heel wat diversiteit en daar zijn we trots op! Er is diversiteit op verschillende vlakken en dat zien we als een kracht. Daarom zijn we actief bezig met het uitwerken van een diversiteitsbeleid.

We willen mensen graag het signaal geven dat ze welkom zijn, dat iedereen met open armen wordt ontvangen. We willen dat elk kind, elke ouder en elk teamlid zich welkom én gewaardeerd voelt als persoon.

Naast het creëren van een diversiteitsbeleid hebben we ook een miniteam 'omarmen' opgestart. Dit miniteam bestaat uit enkele teamleden (school en buitenschoolse opvang) die reflecteren over de werken op school. Omarmen is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar dit miniteam zorgt ervoor we écht (leren) omarmen.